NOVINKY
 1. Ženský hokej na špičkové evropské úrovni. Trophy byl jeden velký zážitek
 2. V posledním zápase slavily výhru. Ženy přejely francouzské Lambersart
 3. Překvapení se nekonalo. Ženy nestačily na belgické Dragons
 4. Bojovný výkon nakonec na výhru nestačil
 5. Rakovnické ženy už vyhlíží první zápas na Trophy

Metodika

Metodika sportovní přípravy

Pro jednotlivé kategorie

Při tvorbě sportovní přípravy musíme zohlednit jednotlivá věková období, protože každé takové období má své specifikum.

Hlavním smyslem této koncepce je, že vychováváme děti tak, aby se staly komplexními hráči pro dospělou hokejovou složku. Důraz tedy v mládeži není kladený na výsledky, ale především na prožitek a radost ze hry a aby se s dětmi systematicky pracovalo na jednotlivých sportovních disciplínách.

 

Hlavní aspekty práce trenéra

V každé věkové kategorii potřebuje dítě jiný, individuální přístup, ale jsou tady určité aspekty, které bychom měli dodržovat:

Pochvala a povzbuzení

Chvalme děti za dílčí úspěchy – každá chvála znamená radost a motivace do další práce

Povzbuzování – děti berou trenéra či rodiče jako velkou autoritu a hodně na ně dají. I když se něco dítěti nepovede, chce je to povzbudit (Př. Dítěti se něco nepovede, Trenér: „Nevadí pojď to zkusit znovu, podruhé už to určitě zvládneš, si šikovný“)

Doba trvání her

Je to doba, po kterou je dítě schopno se soustředit na dané cvičení. V každé kategorii je schopnost dítěte se soustředit jinak dlouhá, a proto musíme podle toho délku cvičení i tréninků přizpůsobit.

Pohybová všestrannost

Snažme se touto formou budovat u dětí co největší pohybový záběr. Není dobré se zaměřit pouze na pár pohybových činností, protože pak dochází k svalovým disbalancím a může pak snadněji docházet ke zraněním. Různou škálou pohybových her docílíme k rovnoměrnému vývoji dítěte.

Různorodost

Využíváme širokou paletu pomůcek, cvičení a her. Tím docílíme, že trénink nebude pro děti nudný a budou se na každý trénink těšit, protože neví, co nového si vyzkouší.

Aktivita při tréninku

Dítě je důležité něčím zaujmout. Nenuťme dítě striktně dělat jednu věc, ukažme mu různou škálu možností, jak danou věc možno udělat a ono si samo vybere.

Hry v menších skupinách

Docílíme tím většího soustředění dětí na dané cvičení a nám se budou i lépe kontrolovat děti v menších skupinách. Skupiny je dobré dělit i dle výkonnosti, aby se nedocílilo jejich „otrávení“

Individuální přístup

Každé dítě je jiné a musíme ke každému tedy přistupovat individuálně, ale vždy spravedlivě. Příklad: Ve skupině budeme mít děti, které doběhnou dříve než ostatní a hlásí se už to mají, tak jim vymyslíme jinou činnost, než doběhnou ostatní děti a pokračujeme dále.

 

Období U6

„Neposedná hokejka“

Jedná se o období s minimální dobou soustředění maximálně pár minut. V tomto období dítě ještě neovládá své tělo a má tedy nekoordinované pohyby, je neposedné, nesoustředěné.

Aspekty trenéra

 • Hlavním aspektem trenéra je tedy dítě zaujmout, vzbudit v něm zvědavost a hravost
 • Prožitek ze hry, radost z pohybu, probudit v dětech kladný vztah ke sportu
 • Být laskavý, chválit, povzbuzovat, být plný elánu – děti toto vnímají
 • Když se dítěti něco nepovede, hned pozitivně reagovat: „Nevadí, si šikovný, to se naučíš“
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Komunikace s rodiči

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • správné uchopení hokejky
 • hokejový postoj
 • otáčení hokejky
 • driblink na místě
 • vedení balonku forehandem

 

Kondiční příprava

Naučit děti pomocí různé palety her základním pohybovým dovednostem. Učíme děti správně běhat a ovládat vlastní tělo (př. běhání, skákání, házení, chytání, kopání). V tomto období není důležitý dril, ale aby měly děti radost z pohybu a hry je bavily.

https://www.youtube.com/watch?v=-Tc-UCuoMys

https://www.youtube.com/watch?v=3psRwm43pSo&list=UUHZR8NTPWsD-_l4AHL-j6Wg&index=62

https://www.youtube.com/watch?v=IcHhpEz2asI&list=UUHZR8NTPWsD-_l4AHL-j6Wg&index=89

https://www.youtube.com/watch?v=_nYmBQqp0rY

 

Taktická příprava

Žádná, v tomto období učíme děti přirozenému pohybu a usilujeme o to, aby je sport bavil.

Počet tréninkový jednotek

 • 2x týdně 45 minut na hřišti
 • 4-5 hodin denně mimo trénink – spontánně, pohyb venku, přirozený pohyb pro dítě
 • žádné zápasy

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání
 • Skupinová forma tréninku (rozdělení dětí dle fyzických předpokladů do skupin)
 • Všechny skupiny si projdou jednotlivá stanoviště
 • Herní činnosti jednotlivce – jedno ze stanovišť
 • Pohybové hry – další stanoviště
 • Závěrečná část – pochválení dětí a emoční nabuzení

 

Období U8

„Veselá hokejka, máme radost ze hry“

V tomto období stále děti nejsou schopné dlouze se soustředit, vydrží maximálně pár minut, nechápou složité situace a souvislosti. Je pro ně ovšem všechno zajímavé, jsou zvědaví, všechno si chtějí zkusit.

 

Aspekty trenéra

 • Prožitek ze hry, radost z pohybu, kladný vztah ke sportu
 • Být laskavý, chválit, povzbuzovat, být plný elánu – děti toto vnímají
 • Vzbudit zájem o pozemní hokej – hokejové dovednosti, ukázky různých kliček (prostě zaujmou děti něčím, o čem si řeknou, že to chtějí jednou umět)
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Komunikace s rodiči

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Driblink – jak na místě, tak už i v pohybu
 • Vedení míčku forehandem i backhandem
 • Přihrávka puší a příklepem
 • Zpracování míčku na zemi
 • Střelba na bránu puší a příklepem
 • Odebírání míčku s levou nohou vpředu

 

Herní systémy

a) Útočné – trojúhelník

 • kombinace ve 2 až 3 hráčích založená na přihrávce – hra na 4 branky
 • herní kombinace – 2:1 , 2:2

b) Obranné – osobní obrana

 • systém založený na hlídání hráče 1 na 1

 

Kondiční příprava

 • Základní pohybové dovednosti v tréninku. Jedná se například o cvičení jako je běh, chytání míče, skákání přes překážky, podlézání, švihadlo.
 • Zařazení doplňkových her jako funky, kopaná, házená
 • Zaměření na trénink rychlosti pomocí různých štafetových her (v tomto období je první okénko pro rozvoj rychlosti)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJOKpXliJ0I

https://www.youtube.com/watch?v=_nYmBQqp0rY

https://www.youtube.com/watch?v=bhLMqeEgWCQ

https://pojdhrathokej.cz/article/default/0974075e-1edd-4905-ac16-027db4f3886f

 

Taktická příprava

 • Osobní obrana
 • protiútok

 

Počet tréninkový jednotek

 • 2x týdně 60 minut na hřišti
 • 2-3 hodin denně mimo trénink – spontánně, pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • 2 – 3x měsíčně otevřený turnaj na 4 branky

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání
 • Skupinovou formou tréninku (rozdělení dětí dle fyzických předpokladů do skupin)
 • Všechny skupiny si projdou jednotlivá stanoviště
 • Herní činnosti jednotlivce – jedno ze stanovišť
 • Pohybové hry – další stanoviště (štafety, koordinace pohybu, kotouly, funky)
 • Hra na 4 branky – 3:3 – (rozdělení do skupin dle šikovnosti)
 • Závěrečná část – pochvala za hezký trénink, emoční nabuzení

 

Období U10

„Šikovná hokejka, máme rádi hokej“

Toto období můžeme označit jako zlatý věk motoriky. Děti se učí velmi snadno jakékoliv pohybové dovednosti, jsou zde velké předpoklady pro rychlostní a obratnostní rozvoj. Děti začínají lépe vnímat a soustředit se a rozvijí se jim logické myšlení. Také je to období velmi dobré poslušnosti. Trenér je pro děti velkou autoritou a měl by tedy jít obzvláště v tomto období velkým příkladem.

 

Aspekty trenéra

 • Pestrý obsah tréninků a zajímavé činnosti
 • Pozitivní motivace – zvyšuje u dětí chuť k dalším činnostem
 • Citlivě zvažovat autoritativní styl vedení k dětem, trenér by měl začít vést děti ke spoluvytváření tréninku (příklad: dáte dítěti vést rozcvičku)
 • Jít příkladem dětem, jak na tréninku, tak mimo něj
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Komunikace s rodiči
 • Rozšiřování pohybového fondu dětí (všestrannost)

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Vedení míčku 3D
 • Přihrávka zameteným úderem
 • Zpracování míčku ze vzduchu
 • Střelba zameteným úderem
 • Souboje 1:1 po zemi
 • Odebírání míčku backhandem

 

Herní systémy

a) Útočné – trojúhelník

 • kombinace ve 2 až 3 hráčích založená na přihrávce – hra na 4 branky
 • herní kombinace – 3:1, 3:2, 3:3
 • protiútok – získání míče a rychlý přechod do útoku
 • nájezd – útočník vs brankář

b) Obranné – osobní obrana

 • systém založený na hlídání hráče 1 na 1
 • zónová obrana – zodpovědnost každého hráče za určitý prostor na hřišti

 

Kondiční příprava

Formou her dále rozvíjet základní pohybové dovednosti a koordinační cvičení. Toho můžeme docílit pomocí her s tyčí, míčem, švihadlem nebo různých překážek (například formou nějaké opičí dráhy). Dále zaměření na rychlostní disciplíny. Tyto disciplíny můžeme procvičovat pomocí různých štafetových her.

 • Úpolová cvičení a hry – Vytlačování, přetahování, Hututák
 • Doplňkové míčové hry – házená, fotbal, basketbal, …
 • Kompenzační cvičení

https://www.youtube.com/watch?v=bhLMqeEgWCQ

https://www.youtube.com/watch?v=LJOKpXliJ0I

https://www.youtube.com/watch?v=0xOpAr0VN8w

 

Taktická příprava

 • Osobní obrana
 • Zónová obrana
 • protiútok

 

Počet tréninkový jednotek

 • 2 – 3x týdně 75 minut na hřišti
 • 2–3 hodiny denně mimo trénink – spontánně, pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • Zápasy – 2 – 3x měsíčně otevřený turnaj (zápasy 5:5 ve čtvrtině)

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání
 • Skupinovou formou tréninku (rozdělení dětí do skupin dle fyzických předpokladů a hokejových dovedností)
 • Koordinační cvičení a rychlostní disciplíny
 • Nácviky hokejových dovedností jednotlivce (v cyklech)
 • Herní systémy – trojúhelník, 3:1, 3:2, 3:3, osobní obrana, zónová obrana
 • Hra na malém prostoru
 • Závěrečná část – protažení, kompenzační cvičení

 

Období U12

„Důležitá hokejka, učíme se trénovat“

Toto období můžeme také označit jako „doznívání zlatého věku motoriky“. Dochází v něm ke zrychlování růstu těla. Je zde předpoklad pro rozvoj rychlosti a výbušnosti. Rozvíjí se logické myšlení a děti začínají lépe chápat různé souvislosti. Dochází také k rozvoji individuality jednotlivce a dítě se tedy chce začít prosazovat.

 

Aspekty trenéra

 • Naučit děti trénovat, už to není jen formou hry, přechod k vyšší intenzitě tréninku
 • Podporovat děti k samostatnému rozhodování a kreativnímu myšlení
 • Naučit děti chápat, proč co dělají a že vše má svůj smysl (ukázka zápasové situace)
 • Trenér musí být spravedlivý a důsledný
 • Zapojení hráčů do tvorby tréninku (rozcvička)
 • Vysvětlit dětem, že sport je pořád zábavou, ale pokud chtějí dosáhnout úspěchu, cesta vede přes kvalitní tréninkovou práci
 • 1x ročně schůzka hráč x rodič x trenér – fáze seberegulace – hráč si sám řekne, kde má rezervy a co by chtěl zlepšit

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Vedení míčku 3D
 • Přihrávka úderem zkrácený úchop
 • Zpracování míčku – defenzivní, ofenzivní
 • Střelba úderem zkrácený úchop
 • Kopštros
 • Situace 1:1, 3D
 • Odebírání míčku, forehandové nahánění

 

Herní systémy

a) Útočné – protiútok

 • získání míče a rychlý přechod do útoku
 • postupný útok
 • trestný roh
 • kombinace ve 3-4 hráčích s výměnou jejich míst

b) Obranné – osobní obrana

 • systém založený na hlídání hráče 1 na 1
 • zónová obrana – zodpovědnost každého hráče za určitý prostor na hřišti
 • press
 • trestné rohy

 

Kondiční příprava

Jedná se o tzv. druhé okénko pro rozvoj rychlosti u holek, zařazujeme všechny základní prvky z atletické techniky běhu. Dále zaměření na rychlostní disciplíny. Ty můžeme procvičovat pomocí různých štafetových her. Trénink by měl být zaměřený na rychlostně – obratnostní cvičení (štafety, agility) a také na silově-obratnostní cvičení (různé skoky, šplh a odrazová cvičení).

Kompenzační cvičení

 

Taktická příprava

 • Osobní obrana
 • Zonová obrana
 • Press
 • Trestné rohy
 • 2x ročně video-rozbor s hráči a jejich sebehodnocení

 

Počet tréninkový jednotek

 • 3x týdně 90 minut na hřišti
 • 2-3 hodin denně mimo trénink –pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • Zápasy – 3-4x měsíčně dvojutkání (zápasy 6:6 na polovinu hřiště)

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání
 • Skupinovou formou tréninku
 • Trénink rychlosti a silově-obratnostní cvičení – formou štafet
 • Nácviky hokejových dovedností jednotlivce (v cyklech)
 • V tréninku volíme raději méně cvičení, ale procvičujeme je delší dobu
 • Hra (zde můžeme i na začátku natrénovat herní systémy, pak už nechat děti hrát)
 • Protažení, kompenzační cvičení

 

Období U14

„Tréninková hokejka, učíme se trénovat“

Velmi obtížné období, jak pro děti, tak pro dospělé – období puberty. Je to období bouřlivého osobnostního i fyzického rozvoje jedince. Děti se snaží vzdorovat autoritám, mnohdy se snaží najít si místo ve společnosti pomocí negativních jevů (např. vulgarity). Vlivem rychlého růstu může dojít i k dočasnému snížení výkonu a koordinace. Vývoj v tomto období je rozdílný u každého jednotlivce, a to jak fyzický, tak i duševní.

 

Aspekty trenéra

 • Ke každému dítěti přistupovat individuálně, ale spravedlivě
 • Podpora pozitivního vztahu ke sportu a fair-play
 • Problémy s dětmi vždy řešit individuálně, nikdy ne ve skupině
 • Je vhodné v tomto období, aby se děti mohly zapojit do tvorby části tréninku (cítí se pak důležitě)
 • Jako trenér chápete období vzdoru, ale důsledně vyžadujete plnění povinností dětí

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Přihrávka argentinským úderem
 • Střela argentinským úderem
 • Přihrávka úderem klasickým úchopem
 • Střela úderem klasickým úchopem
 • Zpracování míčku do pohybu
 • 1:1 stažení míčku za pravou nohou
 • 3D klička

 

Herní systémy

a) Útočné – protiútok

 • získání míče a rychlý přechod do útoku
 • postupný útok – 3:3:2
 • trestný roh
 • kombinace ve 3-4 hráčích do šířky a do hloubky (hra 9:9)
 • Base linie – nabíhání hráčů pro míček po koncové čáře
 • „Hot Zones“ – nácvik obsazení klíčových pozic při útočení před brankou

b)   Obranné – kombinovaná obrana – část týmu drží hráče osobně, druhá část hlídá vytyčený prostor

 • Press
 • Trestné rohy

 

Kondiční příprava

Jedná se o tzv. druhé okénko pro rozvoj rychlosti u kluků, zařazujeme všechny základní prvky z atletické techniky běhu. Dále zaměření na rychlostní disciplíny. Ty můžeme procvičovat pomocí různých štafetových her. Trénink by měl být zaměřený na rychlostně-obratnostní cvičení (štafety, agility) a také na silově-obratnostní cvičení (různé skoky, šplh a odrazová cvičení).

 • Kompenzační cvičení
 • Nácviky techniky cvičení s vlastní vahou

 

Taktická příprava

 • Kombinovaná obrana
 • Press
 • Trestné rohy
 • „Hot zones“
 • Base linie
 • Přechod hry do šířky a do hloubky
 • 2x ročně video-rozbor s hráči a jejich sebehodnocení

 

Počet tréninkový jednotek

 • 3x týdně 90 minut na hřišti
 • 2-3 hodin denně mimo trénink –pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • Zápasy – 4-5x měsíčně utkání (zápasy 9:9 na ¾ hřiště)

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání
 • Trénink rychlosti a silově-obratnostní cvičení – formou štafet
 • Trénink je jak celoplošný, tak rozdělený do skupin
 • Nácviky hokejových dovedností jednotlivce (v cyklech)
 • Nácviky specifických situací (Hot zóny, Base linie, atd, rozdělení do skupin)
 • Hra na menší hřiště
 • Nácvik TR
 • Protažení, kompenzační cvičení

 

Období U16

„Soutěživá hokejka, učíme se soutěžit“

Končí období vzdoru, tzv. puberty, zklidňuje se předešlá vznětlivost a nestálost dětí. Logické a abstraktní myšlení je na vysoké úrovni. Děti se snaží najít své místo ve společnosti. V tomto období je důležité udržet děti pro sport, aby nepropadli negativním věcem, jakými jsou alkohol, drogy či záškoláctví.

 

Aspekty trenéra

 • Zdokonalování a rozvoj herních a technických dovedností hráče
 • Naučit děti nabyté znalosti přenést do zápasu
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Jít příkladem svým svěřencům
 • Trenér by měl být důsledný a spravedlivý
 • Budování organizace hry
 • Motivovat děti, že jen správným tréninkem dosáhnou požadovaného cíle (impuls pro individuální trénink)

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Techniku dostat postupně do maximální dovednosti a rychlosti, toto aplikovat v herních situacích
 • Umět využít naučenou techniku v jednotlivých situacích zápasu
 • Zpřesňovat techniku u standartních situací

 

Kondiční příprava

 • Rozvoj rychlosti, hbitosti a základní síly s vlastní vahou
 • Rychlostně-obratnostní cvičení – štafety, agility
 • Kompenzační cvičení
 • Rozvoj vytrvalostní schopnosti – především formou her
 • Vždy se zaměřit jen na jednu schopnost v tréninku (síla, rychlost, vytrvalost) nebo mohou být doplněny podpůrnou činností (např. rychlost – síla, síla – vytrvalost)

 

Taktická příprava

 • 2x ročně sezení hráč x trenér na téma seberegulace, hodnocení výkonu, týmu, školy
 • 4x ročně video-rozbor hry, vnímání, co bylo dobré a co je potřeba zlepšit
 • Porozumění hráčů, že každý má svoji úlohu na hřišti (není důležité jen dávat góly, někdo jim také musí zabránit, někdo bránit, někdo rozdávat přihrávky,…)
 • Styly rozestavení ve hře, kdy hrát, v jaké situaci press

 

Počet tréninkový jednotek

 • 3-4x týdně 90 minut na hřišti
 • 2-3 hodin denně mimo trénink –pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • Zápasy – 5-6x měsíčně utkání (zápasy 11:11 na celé hřiště)

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání, rozcvička
 • Hokejové činnosti jednotlivce – zdokonalování, uvádění do maximální rychlosti
 • Cvičení specifické na obrannou činnost a útočnou činnost – (všichni dělají všechno)
 • Nácviky herních situací, které v zápase nastávají
 • Nácviky standartních situací, především TR
 • Hra
 • Protažení, kompenzační cvičení

Každý trénink by měl mít nějaký kondiční výstup – (trénovat v cyklech – síla, rychlost – nikdy netrénovat obě naráz)

 

Období U18

„Dynamická hokejka, učíme se vyhrávat“

Neboli období dospívání. Poslední vývojové stádium mezi dětstvím a dospíváním. Dovršuje se tělesný rozvoj, projevuje se v rozvoji výkonnosti celého těla. Hráči se snaží být nezávislí a samostatní. Dosahují také maximální schopnosti logického uvažování a jsou schopni chápat i nejsložitější pojmy. V tomto období je důležité, aby se hráči naučili vyhrávat, tzn. jak docílit toho, aby výsledek ze zápasu, byl vítězný (zužitkovat naučené věci z tréninků do zápasu).

 

Aspekty trenéra

 • Zdokonalování a rozvoj herních a technických dovedností hráče
 • Naučit děti nabyté znalosti přenést do zápasu
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Jít příkladem svým svěřencům
 • Trenér by měl být důsledný a spravedlivý
 • Budování organizace hry
 • Motivovat děti, že jen správným tréninkem dosáhnou požadovaného cíle (impuls pro individuální trénink)

 

Hokejové činnosti jednotlivce

 • Techniku dostat postupně do maximální dovednosti a rychlosti, toto aplikovat v herních situacích
 • Umět využít naučenou techniku v jednotlivých situacích zápasu
 • Zpřesňovat techniku u standartních situací

 

Kondiční příprava

 • Rozvoj rychlosti, hbitosti a základní síly s vlastní vahou
 • Rychlostně-obratnostní cvičení – štafety, agility
 • Kompenzační cvičení
 • Rozvoj vytrvalostní schopnosti – především formou her

Vždy se zaměřit jen na jednu schopnost v tréninku (síla, rychlost, vytrvalost) nebo mohou být doplněny podpůrnou činností (např. rychlost – síla, síla – vytrvalost)

 

Taktická příprava

 • 2x ročně sezení hráč x trenér na téma seberegulace, hodnocení výkonu, týmu, školy
 • 4x ročně video-rozbor hry, vnímání, co bylo dobré a co je potřeba zlepšit
 • Porozumění hráčů, že každý má svoji úlohu na hřišti (není důležité jen dávat góly, někdo jim také musí zabránit, někdo bránit, někdo rozdávat přihrávky, …)
 • Styly rozestavení ve hře, znalost herních systémů a kdy v zápase jaký aplikovat (např. press)

 

Počet tréninkový jednotek

 • 3-4x týdně 90 minut na hřišti
 • 2-3 hodin denně mimo trénink –pohyb venku, plavání, jiný doplňkový sport
 • Zápasy – 5-6x měsíčně utkání (zápasy 11:11 na celé hřiště)

 

Struktura a organizace tréninku

 • Společné rozběhání, rozcvička
 • Hokejové činnosti jednotlivce – zdokonalování, uvádění do maximální rychlosti
 • Cvičení specifické na obrannou činnost a útočnou činnost – (všichni dělají všechno)
 • Nácviky herních situací, které v zápase nastávají (jak se v dané situaci v zápase zachovat)
 • Nácviky standartních situací, především TR
 • Hra
 • Protažení, kompenzační cvičení

Každý trénink by měl mít nějaký kondiční výstup – (trénovat v cyklech – síla, rychlost – nikdy netrénovat obě naráz)