NOVINKY
 1. Pavel Hraba o nedávném HME: Cítil jsem velkou zodpovědnost. 6. místo je pro nás zklamání.
 2. Reprezentační výběr U16 s rakovnickou stopou na nizozemské misi
 3. Starší žákyně vyhrály slavisticko-mnichovický turnaj!
 4. 3. příměstský tábor máme úspěšně za sebou!
 5. Poděkování našim partnerům

Kodex

Důležitou a nepostradatelnou součástí klubu HC 1972 Rakovník jsou principy a zásady sportovní etiky.  Patří mezi ně chování trenérů k hráčům, vytváření pozitivního rozvojového prostředí, smysl pro fair play, vztahy mezi hráči jako takovými a také pozitivní chování ze strany rodičů dětí a fanoušků klubu.

Hlavním cílem je prosazovat myšlenky fair play a také minimalizovat, obzvláště v mládežnických kategoriích, tvz. „hru na výsledky“. Uvědomme si, že fair play znamená mnohem více než jen respektování pravidel, nese v sobě i pojmy jako jsou přátelství, respekt k soupeři či posilování sportovního ducha.

5 základních bodů pro mládež:

 • Hrajeme Fair play
 • Respektujeme soupeře
 • Respektujeme názory trenérů
 • Fandíme slušně
 • Chyby vnímáme jako cestu, jak být zase lepší

 

Etický kodex hráče

Hráč:

 • Hraje fair play – respektujeme pravidla za každé situace
 • Nikdy neponižuje spoluhráče ani protihráče – udržujeme si respekt k ostatním
 • Během tréninku vynakládá vždy maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti
 • Je hrdý na svůj klub, který nás vychovává, pečuje o jeho dobré jméno a jsme k němu loajální
 • Chová se s úctou ke svým rodičům a fanouškům klubu
 • Je příkladem pro ostatní, obzvlášť pro mladší hráče
 • Omlouvá svoji neúčast na tréninku s dostatečný předstihem
 • Respektuje a uznává při utkáních rozhodčí
 • Jsme jeden tým – důležité si uvědomit, že hraji kolektivní sport a bez pomoci ostatních bych nikdy vytyčeného výsledku nedosáhl

 

Etický kodex trenéra

Trenér:

 • Respektuje jedinečnost každého sportovce, bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti či náboženské přesvědčení
 • Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti a ochoty pomoci
 • Své úkoly a povinnosti plní vždy s maximálním nasazením a co nejefektivněji
 • Snaží se neustále sebevzdělávat a zvyšovat si svoji trenérskou odbornost
 • Respektuje ostatní trenéry a snaží se si navzájem výpomoci, aby tréninky byly co nejefektivnější
 • Přistupuje ke každému hráči individuálně, ale vždy spravedlivě
 • Jde svým chováním příkladem svým svěřencům
 • Dbá i kromě důrazu na výkon i na zdravotní stav hráče
 • Udržuje pozitivní vztahy s rodiči a fanoušky klubu a komunikuje s nimi
 • Chová respekt k soupeřům, tak i k rozhodčím
 • Respektuje vedení klubu
 • Pracuje koncepčně na zlepšování výkonnosti svých svěřenců dle dané kategorie
 • Účastní se klubových trenérských školení

 

Etický kodex rodiče a fanouška

Rodič/fanoušek:

 • Posiluje u dětí smysl pro fair play – nejen pravidel, ale patří sem i přátelství a respekt k ostatním
 • Respektuje své děti a podporuje je v jeho zájmech a vede ho k aktivnímu životu
 • Povzbuzuje své dítě vždy pozitivně a vede ho, aby hrálo podle pravidel
 • Nekřičí na děti, ale naopak se je snaží pozitivně motivovat
 • Chválí děti za konkrétní věci, které se jim povedou
 • Neradí dětem, jak mají hrát, od toho jsou na hřišti proškolení trenéři
 • Není důležitý až tolik výsledek, jako prožitek ze hry (obzvlášť v nižších kategorií)
 • Komunikuje s trenéry o vývoji svého dítěte
 • Nezakazuje dětem sport kvůli špatnému prospěchu ve škole (jsou i jiné možnosti)
 • Dbá na správnou životosprávu dětí
 • Omlouvá své děti z tréninků a zápasů včas
 • Fandí slušně a podporuje svůj klub
 • Při utkáních zůstává v prostorách vyhrazených pro diváky