NOVINKY
 1. Ženský hokej na špičkové evropské úrovni. Trophy byl jeden velký zážitek
 2. V posledním zápase slavily výhru. Ženy přejely francouzské Lambersart
 3. Překvapení se nekonalo. Ženy nestačily na belgické Dragons
 4. Bojovný výkon nakonec na výhru nestačil
 5. Rakovnické ženy už vyhlíží první zápas na Trophy

Kodex

Důležitou a nepostradatelnou součástí klubu HC 1972 Rakovník jsou principy a zásady sportovní etiky.  Patří mezi ně chování trenérů k hráčům, vytváření pozitivního rozvojového prostředí, smysl pro fair play, vztahy mezi hráči jako takovými a také pozitivní chování ze strany rodičů dětí a fanoušků klubu.

Hlavním cílem je prosazovat myšlenky fair play a také minimalizovat, obzvláště v mládežnických kategoriích, tvz. „hru na výsledky“. Uvědomme si, že fair play znamená mnohem více než jen respektování pravidel, nese v sobě i pojmy jako jsou přátelství, respekt k soupeři či posilování sportovního ducha.

5 základních bodů pro mládež:

 • Hrajeme Fair play
 • Respektujeme soupeře
 • Respektujeme názory trenérů
 • Fandíme slušně
 • Chyby vnímáme jako cestu, jak být zase lepší

 

Etický kodex hráče

Hráč:

 • Hraje fair play – respektujeme pravidla za každé situace
 • Nikdy neponižuje spoluhráče ani protihráče – udržujeme si respekt k ostatním
 • Během tréninku vynakládá vždy maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti
 • Je hrdý na svůj klub, který nás vychovává, pečuje o jeho dobré jméno a jsme k němu loajální
 • Chová se s úctou ke svým rodičům a fanouškům klubu
 • Je příkladem pro ostatní, obzvlášť pro mladší hráče
 • Omlouvá svoji neúčast na tréninku s dostatečný předstihem
 • Respektuje a uznává při utkáních rozhodčí
 • Jsme jeden tým – důležité si uvědomit, že hraji kolektivní sport a bez pomoci ostatních bych nikdy vytyčeného výsledku nedosáhl

 

Etický kodex trenéra

Trenér:

 • Respektuje jedinečnost každého sportovce, bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti či náboženské přesvědčení
 • Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti a ochoty pomoci
 • Své úkoly a povinnosti plní vždy s maximálním nasazením a co nejefektivněji
 • Snaží se neustále sebevzdělávat a zvyšovat si svoji trenérskou odbornost
 • Respektuje ostatní trenéry a snaží se si navzájem výpomoci, aby tréninky byly co nejefektivnější
 • Přistupuje ke každému hráči individuálně, ale vždy spravedlivě
 • Jde svým chováním příkladem svým svěřencům
 • Dbá i kromě důrazu na výkon i na zdravotní stav hráče
 • Udržuje pozitivní vztahy s rodiči a fanoušky klubu a komunikuje s nimi
 • Chová respekt k soupeřům, tak i k rozhodčím
 • Respektuje vedení klubu
 • Pracuje koncepčně na zlepšování výkonnosti svých svěřenců dle dané kategorie
 • Účastní se klubových trenérských školení

 

Etický kodex rodiče a fanouška

Rodič/fanoušek:

 • Posiluje u dětí smysl pro fair play – nejen pravidel, ale patří sem i přátelství a respekt k ostatním
 • Respektuje své děti a podporuje je v jeho zájmech a vede ho k aktivnímu životu
 • Povzbuzuje své dítě vždy pozitivně a vede ho, aby hrálo podle pravidel
 • Nekřičí na děti, ale naopak se je snaží pozitivně motivovat
 • Chválí děti za konkrétní věci, které se jim povedou
 • Neradí dětem, jak mají hrát, od toho jsou na hřišti proškolení trenéři
 • Není důležitý až tolik výsledek, jako prožitek ze hry (obzvlášť v nižších kategorií)
 • Komunikuje s trenéry o vývoji svého dítěte
 • Nezakazuje dětem sport kvůli špatnému prospěchu ve škole (jsou i jiné možnosti)
 • Dbá na správnou životosprávu dětí
 • Omlouvá své děti z tréninků a zápasů včas
 • Fandí slušně a podporuje svůj klub
 • Při utkáních zůstává v prostorách vyhrazených pro diváky